Inspiracje #10


      1. Okulary Massada

Jestem krótkowidzem i na co dzień noszę soczewki kontaktowe. Jednak przychodzi czasem taki moment, że zamieniam je na okulary. Ostatnio odkryłam polską markę Massada i juz wiem, że następne oprawki kupię u nich!
Firma założona przez młodą polską projektantkę, Katarzynę Łupińską, jest o wiele bardziej znana za granicą niż na rodzimym rynku. Oprawki są klasyczne, wykonane z bardzo dobrych jakościowo surowców, inspirowane estetyką i stylem lat 30. i 40. Ich nazwy nawiązują do klasyków kina. Są piękne! Sprawdźcie sami. Możemy być dumni z takiej marki na światowym poziomie!

Massada glasses
As I have some problems with the sight, I wear wear a contact lenses every day. However, there comes a time that I replace them on glasses. Recently I discovered a Polish brand Massada and I already know that the next pair of glasses I will buy from them!
The company founded by a young Polish designer, Katarzyna Łupińska, is much better known abroad than in the domestic market. The frames are classic, made of very good quality materials, inspired by the aesthetics and style of the 30s and 40s. Their names refer to the classics of cinema. They are beautiful! You can see it here. We can be proud of such a world-class brand!
Okulary Massada

2. Kalendarz Oberthur Ivoire
Moja przyjaciółka pokazała mi ostatnio swój kalendarz na 2014 rok i wpadłam w zachwyt! Zupełnie prosty, klasyczny, ponadczasowy. Coś, czego podświadomie szukałam i będę szukać, by w pierwszych dniach stycznia z ekscytacją rozpocząć przepisywanie ważnych dat, cytatów, postanowień.

Calendar Oberthur Ivoire
My friend showed me her calendar for 2014 recently and I fell in delight! Quite simple, classic and timeless. Something I subconsciously was looking for and I will look for so that I can rewrite with the excitement important dates, quotes and resolutions in the first days of January.

3. Dziewczyny Bonda
Pewnie zdarzyło Wam się oglądać przygody Jamesa Bonda. Choćby tylko jeden raz. Oprócz przygód i niebezpieczeństw, którym stawia czoło, są też kobiety. I to jakie! Zawsze eleganckie, silne, z charakterem.
Tylko czy takie idealne naprawdę istnieją?

James Bond Girls
Probably you watched the James Bond movie one time? In addition to the adventures and dangers that he is facing, there are also women. But what kind of women! Always elegant, strong, with a character.
But are the perfect girl like that really exist?
Dziewczyny Bonda
                     4. Canva
Muszę się Wam do czegoś przyznać. Już od pewnego czasu jestem, razem z moją siostrą w trakcie szukania mojej wymarzonej pracy. Oczywiście nie ma to nic wspólnego z siedzeniem i wysyłaniem setek CV w nadziei, że ktoś odpowie, o nie! To nie nasze metody, to nie nasza droga. Postanowiłyśmy wziąć sprawy w swoje ręce i same stworzyć sobie takie stanowiska i zajęcia, jakie odpowiadaja naszym osobowościom, umiejętnościom i predyspozycjom. Łatwo nie jest, ale nikt nie obiecywał, że będzie. Droga poszukiwań jest najdłuższa. Jak już się wie, gdzie się jest, to o wiele łatwiej jest dążyć naprzód. Perspektywy są ogromne, potencjał mamy i wiemy, że kiedyś tam dotrzemy, tylko rozpracowujemy jak.

Na tym etapie nic więcej zdradzić nie mogę, mogę natomiast podzielić się z Wami kolejnym dizajnerskim narzędziem, które nie raz ułatwiło, lub upiększyło mi życie: program online canva.

W bardzo łatwy sposób można stworzyć interesujące, nowoczesne grafiki dostosowane do okazji (post na fb, zdjęcie w tle, plakat, zaproszenie, wizytówka itd). Większość zdjęć w serwisie jest płatna (ok 1$), ale można dodawać własne zdjęcia, wtedy korzystanie jest darmowe.
Ostrzegam: uzależnia!

Canva
I have to admit something to you. For some time, together with my sister I’m searching for my dream job. Of course, it has nothing to do with sending hundreds of CVs in the hope that someone will answer, oh no! It is not our methods, it is not our way. We decided to create by our own the jobs and positions that correspond to our personalities, skills and predispositions. It is not so easy, but no one promised it would be. The process of research is the longest one. As you know where you are, it is much easier to strive forward. Perspectives are huge, we’ve got a lot of potential and we know that once we will get there, but we are working out how.

At this stage, nothing more I reveal, but I can share with you the next designer tool that not once facilitated, or beautified my life: the online program called canva.

In a very easy way you can create an interesting, modern graphics tailored to the occasion (post on fb, poster, invitation, business card, etc.). Most of the pictures on the site is paid (about $ 1), but you can add your own images, it‘s free.
Caution: can be addictive!