One year behind

Pictures by Eloi Rimmelspacher


1 rok - to tak niewiele. Jednak patrząc z perspektywy prowadzenia bloga mam wrażenie, że pierwszy wpis dodałam całe wieki temu.
Gdy przypominam sobie chwile, które spędziliśmy wspólnie z Eloi nad wyborem zdjęć, projektem strony, sesjach zdjęciowych, od razu się uśmiecham – każda wiąże się z jakimś ciekawym przeżyciem, niezapomnianym momentem. A wystarczy tak niewiele: po prostu wyjść z domu (lub, jak pokazują poniższe zdjęcia, przekroczyć próg mieszkania).

Założeniu tego bloga przyświecało kilka celów.
Po pierwsze, chciałam dzielić się ze znajomymi moimi pomysłami, spostrzeżeniami, inspiracjami. Zapisywanie ich w notatniku już mi nie wystarczyło. Dzięki temu, że nieustannie staram się zwracać uwagę na ciekawe rzeczy, którymi mogłabym się podzielić, o wiele więcej drobnych rzeczy zauważam, pomysły same przychodzą mi do głowy.
Kolejnym zadaniem miało być ograniczenie mojej niechęci do publicznych wystąpień. Co prawda nie stałam się dzięki temu od razu super-przebojowa, ale prowadzenie bloga sprawiło, że stałam się bardziej otwarta na ludzi, krytykę, oraz ośmieliłam się w kontaktach z innymi.
Ważnym czynnikiem była też chęć spędzania pożytecznie wolnego czasu. Zamiast siedzieć przed telewizorem czy komputerem, razem z Eloi mogliśmy poznawać nowe miejsca, wcielać się w nowe role, kształtować nowe umiejętności.

Blogowanie jest zajęciem, które pochłania dużo czasu, jednak decyzji, której podjęłam ponad rok temu, nie żałowałam ani sekundy.
Pod tym względem, uważam ten rok za bardzo udany. A to w dużej mierze dzięki Wam – bo przecież to w głównej mierze dla Was go tworzymy. Bez Was nie miałby racji bytu.
Dzięki za wszystko.


One year – it is such a little time. But from the point of view of having a blog I’ve got the impression that the first thing I’ve posted was a centuries ago.
When I bring back the moments, that we’ve spent together with Eloi chosing the right pictures, designing the look of the website, making a photo shootings, I’m smiling immediately – every moment is conected with some interesting experience, unforgotten time. And so simply, all we need is just to go outside (or, as todays pictures shows, just to cross the threshold of the appartament).

I had certain aims when I set up the blog.
My first intention was to share with my friends all my ideas, observations and inspirations. To note them in my notebook was not sufficient for me any longer. I always try to pay attention on interesting things that I can share with you after, and thanks to it, I’m noticing more and more details worth seeing, and a lot of ideas simply come to my mind. 
The other point of blogging was to limit in certain way my aversion for a public appearance. In fact, I didn’t became someone super – feisty at once, but more open for the others. 
Very important part was also the willingness to spend a free time in a beneficial way. Instead of just watching TV or searching the net, together with Eloi we could discover new places, try new roles or gain some new experiences.

Blogging is the activity that takes a lot of time. However the decision that I’ve made more than one year ago, I’ve never regretted.
In this regard I find this year very successful. And it is mostly because of You – we create the content for You. Without You it wouldn’t have the right to exist.
Thank you for all.Body, pierścionek Asos | Spodnie Reserved | Buty Venezia
Bodysuit, ring Asos | Trousers Reserved | Shoes Venezia